De Tekstwinkel verzorgt bijzondere publicaties in opdracht van instellingen en bedrijven.

Het product komt tot stand na overleg met opdrachtgever en samenwerking met collega’s uit de creatieve sector.
De inhoudelijke uitwerking is vaak gebaseerd op ontmoetingen en interviews met betrokkenen: klanten van de instelling, medewerkers van het bedrijf, kinderen en leerkrachten van een school.
Het betreft publicaties in boekvorm maar ook als internet-aflevering, tentoonstelling of theatertekst.