Verstrooide dagen

Verstrooide dagen

‘Een heel bijzondere tentoonstelling waarin woord en beeld samen in de ruimte dansen. Alsof de kunstenaars -Hannie Vonsée van het beeld en Alied van der Meer van de tekst- samen door een landschap lopen en hetzelfde voelen en zien. En dat vervolgens op een volstrekt eigen manier vormgegeven. Een prachtige twee-eenheid.’ Met deze woorden werd […]

De dag wuift geel

De dag wuift geel

De dag wuift geel aan over al zijn gewassen, een zin uit The Waves van Virginia Woolf. Een mooie zin natuurlijk. Maar minstens zo mooi is de minutieuze aandacht die James Wood eraan besteedt in zijn boek Hoe fictie werkt. Ik citeer dus maar: ‘Ik ben verteerd door deze zin, voor een deel omdat ik […]

Bocht

Bocht

Ik fietste een keer op lange rechte zandweg ergens achter Diepenveen. Ineens was er een bocht. Ik bleef een tijdje staan. Ik ging zelfs even zitten. Ik dacht: waarom is dit zo mooi? Het was een beetje flauwe, geleidelijke bocht. Ik durfde het tegen niemand te zeggen maar het ontroerde me bijna. Ik kon er […]

Zondag in mei

Zondag in mei

‘Ha die Tom,’ riep ik over de straat heen, ‘Alles goed?’ Dat zou ik eigenlijk nooit meer zeggen en nu deed ik het toch weer. ‘Nou ja, wat heet,’ riep Tom terug. Ergens tussen de voortrazende auto’s in stak ik de kade over. ‘Zie je al weer alles gewoon?’, vroeg ik hem, want ik herinnerde […]