Bijzondere producten

De Tekstwinkel verzorgt bijzondere publicaties in opdracht van particulieren, instellingen en bedrijven.
Het product komt tot stand na overleg met opdrachtgever en in samenwerking met collega’s uit de creatieve sector.
De inhoudelijke uitwerking is vaak gebaseerd op ontmoetingen en interviews met betrokkenen: familieleden, klanten van de instelling, medewerkers van het bedrijf, kinderen en leerkrachten van een school.
Het betreft publicaties in boekvorm maar ook als internet-aflevering, tentoonstelling of theatertekst (zie ook onder tentoonstellingen en toneelteksten).

Lees meer in Verhalen in het bedrijfsleven en Duizend verhalen